آبچکان :

 آبچکان ها قدیمی ترین و مرسوم ترین نوع اکسسوری های آشپزخانه آبچکان ها هستند . سالهاست که این وسیله ساده ولی پر کاربرد در آشپزخانه های ما وجود دارد و بخشی از زندگی ما شده است . آبچک ها در حین سادگی کارایی زیادی را به کاربر میدهند.

تاثیر مثبت و حیاتی آبچکان در یک آشپزخانه را میتوان با تاثیر شگرفی که دیگر  اکسسوری ها میتوانند در زندگی ما بگذارند، مقایسه کرد و از آن الگو برداری نمود . شاید روزهای اولی که آبچک به عنوان یک محصول نصب شده در کابینت معرفی شد توجه ای به آن نمیشد و یا کمتر کسی تصور میکرد که این محصول آنقدر فراگیر شود که در هر خانه ای یافت شود ولی امروزه یکی از پرفروشترین محصولات کابینت ، آبچکان ها هستند . قطعا این آینده را میتوان برای مابقی اکسسوری های کابینت نیز پیش بینی کرد.

آبچکان

انواع آبچکان :