پرتابل و آویز :

این تجهیزات برای بهینه سازی فضای غیر قابل استفاده بین کابینت های زمینی و هوایی جهت چیدمان ظروف حبوبات، ادویه  و همچنین فضای بالای سینک جهت چیدمان انواع جاقاشقی ها،جا ظرفی ها ،جا اسکاچی و جا لیوانی و …  طراحی و ساخته شده است. این تجهیزات مدرن با آویخته شدن از لوله ی به قطر 1.6 سانتیمتر که به دیوار متصل شده است ، موقعیت خودشان را حفظ می کنند. تلاقی رنگ زیبای کروم و کاشی های آشپزخانه که باعث ایجاد یک فضای مدرن میکند، در کنار کاربردهای مختلف و منحصر به فرد هر یک از محصولات این گروه، یک آشپزخانه شیک را به شما هدیه می دهد.

آویزهای آشپزخانه

انواع پرتابل و آویز :